Donots: „We will never forget this tour“

Redakce, 1.2.2006, 10:00

donots_pr1.jpgNěmecká kapela Donots, o jejíž kvalitách jsme se již několikrát měli možnost na vlastní oči přesvědčit i v České republice, podnikla v mrazivém lednu 2006 turné po několika státech východní a střední Evropy (Lotyšsku, Polsku, ČR a Maďarsku), v jehož rámci se představila i v brněnském klubu Fléda. Po návratu do tepla svých domovů zveřejnili Donots následující vzkaz svým fanouškům:

„Dear kids from Latvia, the Czech Republic, Poland and Hungary !

We´re back home safe and sound after a team of deep-freeze scientists has found us locked in a giant ice cube with wheels which we once called our tour van. We finally feel our feet again and Lord knows we do understand what Metallica tried to express with “Trapped Under Ice” and ”When Hell Freezes Over”.

Naaah, just kidding! Friends, this tour of Eastern Europe has been such a blast thanks to everybody coming to the shows, setting up the concerts, giving us a floor to sleep and a warm, helping hand ! Words fail to express what a great experience all this was.

We were shocked and happy to see how many people know our lyrics and music over there so thanks for requesting songs, singing along and dancing like armageddon itself was knocking at the club doors!

Even though we know now what it feels like

1) to have a nose frozen from the inside at an average temperature of -27.5 degrees centigrade (ever tried to sniff some glue coming out of a fridge?),

2) to find icicles in our amps (no joke – ask the lovely folks in the Club Fontaine in Liepaja !),

3) to scratch ice from the windshield while driving (our driver Tim is the only living witness),

4) to drink Vodka in the morning in order to survive (the all-new Russian Roulette),

5) to use a motel toilette completely crapped into by weird truck-drivers (“Shit ain´t like that !”, Bodycount)

6) to spend whole days in the van entertained by Family Guy and Mario Kart without any veggie food whatsoever (ah, the good old vicodin diet !)

7) to be scared shitless and completely annoyed by weird old people offering us 3rd Reich Stamps in Warsaw (“Holy Shit – that´s Adolf Hitler… This is NOT GOOD !”)

rest assured WE WILL BE COMING BACK hopefully really soon! So please tell all your friends about the shows if you liked them and make sure you´re coming back next time around. We will never forget this tour so thanks again to everybody involved and making us feel welcome and at home !

Alright, gotta jet now, people – we´re gearing up for the next demo recordings !

Lots of lurve and rrrrrrock,

The DONOTS in January 2006″

—-

Zdravím lidi v ČR, Lotyšsku, Polsku a Maďarsku!

Už jsme v pohodě doma a stihli jsme to jen těšně před tím, než nás málem objevil tým vědců v jedné velké zmrzlé kostce ledu na kolech, které říkáme naše dodávka. Konečně zase cítíme svoje nohy a Bůh ví, že už teď chápeme, co se Metallica pokoušela vyjádřit v Trapped Under Ice (Lapeni v ledu) a When Hell Freezes Over (Když peklo zamrzne).

Ne, jen žertuju, Kamarádi, toto turné po východní Evropě byla prostě bomba, díky všem, že přišli na koncerty, že je zařídili, že nás nechali kde přespat, zahřáli nás a pomáhli nám! Slovy nejde vyjádřit, jak skvělá zkušenost to pro nás byla.

Dostalo nás, kolik lidí zná naše texty a hudbu, takže díky za to. Díky, že jste ty písničky chtěli, že jste si je s náma zpívali a tancovali, jako kdyby to mělo být naposledy!

Nicméně už teď aspoň víme, jaký to je když:

1) vám nos zamrzne zevnitř v mínus 27,5 stupních (už jste někdy zkoušeli čichat lepidlo z ledničky?),

2) najdete na svých zesilovačích rampouchy (bez prdele – zeptejte se milých lidí v městě Liepaja)

3) musíte seškrabovat námrazu z přednícho skla během jízdy (náš řidič Tom je jedinej žijící svědek),

4) musíte ráno pít Vodku, abyste přežili,

5) používáte záchody v motelu, který jsou totálně zasraný od řidičů kamiónů (kurva, to bylo fakt hnusný)

6) trávíte celý dny v dodávce a baví vás jen „Family Guy“ a Mario Kart, nemáte ani trochu vegejídla (stará dobrá vicodinová dieta!),

7) jste totálně posraný strachy z divných lidí, kteří vám ve Varšavě nabízejí známky 3. říše (kurva to je Adolf Hitler, tohle NENÍ DOBRÝ!)

Ale nepochybně se VRÁTÍME, snad brzy. Vyřiďte prosím všem svým kamarádům, a příště přijdou taky, pokud se vám koncerty líbily. Na tohle turné nikdy nezapomeneme, takže díky všem, kteří to zařizovali a díky kterým jsme se cítili všude jako doma!

Už musím letět, lidi – připravujeme se na nahrávání dema!

Rocku zdar,

DONOTS, leden 2006

Na fotoreport z brněnského koncertu se podívejte zde.

Související články
Komentáře